โครงการ CSR จิตอาสาทำความสะอาดกุฏิสงฆ์ ล้างห้องน้ำวัดและพื้นที่โดยรอบ

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ นำโดยคุณอธิชา ฉันทวานิช กรรมการผู้จัดการ ได้นำพนักงานร่วมทำกิจกรรมเป็นจิตอาสา “ โครงการ CSR จิตอาสาทำความสะอาดกุฏิสงฆ์ ล้างห้องน้ำวัดและพื้นที่โดยรอบ ” ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี