นอกจากบริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จะให้ความสำคัญในด้านคุณภาพสินค้า การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการบริการที่ดีแก่ลูกค้าทุกท่านแล้ว บริษัทฯ ยังมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะนึกถึงประโยชน์ในระยะยาวของทุกฝ่ายเป็นหลัก