ติดต่อเรา

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด.

136 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150.
โทรศัพท์ : (66) 0-2899-5262 (8 Lines)
โทรสาร : (66) 0-2899-4823
อีเมล : sales@mitmongkol.com

Local Private Label

136 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150.
โทรศัพท์ : (66) 0-2899-5262 (8 Lines)
โทรสาร : (66) 0-2899-4823
อีเมล : sales@mitmongkol.com

Export Private Label

136 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150.
โทรศัพท์ : (66) 0-2899-5262 (8 Lines)
โทรสาร : (66) 0-2899-4823
อีเมล : sales@mitmongkol.com

Inquiries