โครงการ CSR จิตอาสาทำความสะอาดกุฏิสงฆ์ ล้างห้องน้ำวัดและพื้นที่โดยรอบ

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ นำโ...

Read more
งานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 28 มกราคม 2566 บริษัทได้จัดกิจกร...

Read more
ลงนามความร่วมมือ MOU กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้ร่ว...

Read more
เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม จังหวัดตาก

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ เป็...

Read more
MMK ร่วมงาน COSMEX ที่ Bitec Bangna

วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้...

Read more
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้พาพนัก...

Read more