ประกาศนียบัตรและรางวัล

ประกาศนียบัตร ISO 9001
ประกาศนียบัตร ISO 22716
ประกาศนียบัตร Cosmetics GMP
ประกาศนียบัตร Household GMP
ประกาศนียบัตร ฮาลาล
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2
ประกาศนียบัตร
BSCI