MIT MONGKOL INDUSTRY CO., LTD, หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และสินค้ากลุ่มทำความสะอาด เราผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มตลาดที่หลากหลาย