บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 (ค.ศ. 1975) โดยเริ่มจากเป็นโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นบริษัทฯ ได้เจริญเติบโต จนกลายเป็นบริษัทฯ ชั้นนำในการรับจ้างผลิตสินค้า OEM / ODM ให้กับแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศ ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือน บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้า ตั้งแต่การสร้างสรรค์นำเสนอแนวคิด การพัฒนาสูตร และการหาบรรจุภัณฑ์ โดยทำการผลิตและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เอเซีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Household Products ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ก็ยังได้รับใบรับรองมาตรฐานของ GMP Cosmetic จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 22716 จาก SGS (Thailand) Limited

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่มุ่งเน้นการผลิตอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังเป็นบริษัทที่คำนึงทางด้านการตลาด การพัฒนาสินค้าที่มีความหลากหลาย และมีความยืดหยุ่นในการผลิตทั้งจำนวนมากเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและจำนวนน้อย เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

  • MMK มุ่งมั่นปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการ
  • MMK มุ่งมั่นปฏิบิตอย่างต่อเนื่องในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการที่เป็นเลิศ และการสร้างสรรค์งานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • MMK มุ่งมั่นปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ให้ความชำนาญของเราไปสู่ทุกพื้นที่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างผลงานที่ดีให้กับลูกค้า