งานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 28 มกราคม 2566 บริษัทได้จัดกิจกรรม MMK งานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเท ร่วมแรง ร่วมใจ ทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา