ลงนามความร่วมมือ MOU กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการศึกษา แหล่งฝึกงานและด้านการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล