เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม จังหวัดตาก

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและได้พาพนักงานไปร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดป่ารวมไทยสามัคคีธรรม จังหวัดตาก เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาพุทธให้อยู่คู่กับสังคมไทย