ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้พาพนักงานร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีและถวายปัจจัยเพื่อบำรุงเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมและออกโรงทานมอบขนมเบเกอรี่ ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จังหวัดปทุมธานี