มอบโต๊ะ ตู้สำนักงานและประตู ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้มอบประตูและตู้สำนักงานสภาพสมบูรณ์ให้กับมูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป