มอบโต๊ะสำนักงานและตู้เก็บเอกสารให้กับโรงเรีบนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 22 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้มอบโต๊ะสำนักงานและตู้เอกสารสภาพสมบูรณ์ให้กับโรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไป