โครงการ MMK ดูแลพระภิกษุอาพาธ/ป่วยระยะสุดท้ายและทำความสะอาดพื้นที่สำนักสงฆ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ นำโดยคุณอธิชา ฉันทวานิช กรรมการผู้จัดการ ได้นำพนักงานร่วมทำกิจกรรม CSR " โครงการ MMK ดูแลพระภิกษุอาพาธ/ป่วยระยะสุดท้ายและทำความสะอาดพื้นที่สำนักสงฆ์ " ที่สำนักสงฆ์ป่ามะขาม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา