Senior Planning Officer (MRP) (PLN061)

Senior Planning Officer (MRP) (PLN061)

รายละเอียดงาน

  1. วางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์และเปิดใบสั่งผลิต ตาม Demand ที่ได้รับจากฝ่ายขายในแต่ละเดือน
  2. จัดทำใบสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ส่งให้แผนกจัดซื้อ และติดตามการส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของซับพลายเออร์ ร่วมกับแผนกจัดซื้อ 
  3. ตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์คงเหลือ และจำนวนการใช้งาน เทียบกับแผนความต้องการที่มีเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้และไม่มากเกินความสามารถในการจัดเก็บ
  4. ติดตามสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของฝ่ายขายและการตลาด
  5. สรุปรายการสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ที่จะยกเลิกผลิต หรือยกเลิกการใช้งานส่งให้หัวหน้าพิจารรา เพื่อแจ้งฝ่ายขายและการตลาด เพื่อดำเนินการต่อไป
  6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีประสบการณ์ทางด้านวางแผนการผลิต อย่างน้อย 3-5 ปี  
  2. เคยผ่านระบบ **D365 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. เคยผ่านบริษัทผลิตเครื่องสำอาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Writing date :