Graphic Designer Manager (GRP021)

Graphic Designer Manager (GRP021)

รายละเอียดงาน

 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้า ออกแบบบูธแสดงสินค้า 
 2. ตรวจสอบ Art Work ก่อนและหลังส่งโรงพิมพ์ 
 3. ออกแบบสื่อการตลาดอื่น ๆ 
 4. ดูแลทีมงานออกแบบ
 5. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรี ทางด้านการออกแบบ ทางด้านนิเทศศิลป์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใชโปรแกรม IIIustrator, Photoshop และ Shetch up ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบสูง
 4. มีประสบการณ์ในสายการออกแบบฉลากสินค้า ออกแบบบูธ ออกแบบสื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานผลิตเครื่องสำอาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถพัฒนาและดูแลทีมงานได้
 7. มีประสบการณ์ในการออกแบบบริษัทผลิตเครื่องสำอางมาก่อนอย่างน้อย 5-10 ปี *
   
Writing date :